Адвокат Елена Иванова

Изучавала Право в ПУ „П.Хилендарски“

За връзка

ул. „Йоаким Груев“ 41 гр. Пловдив, 4000

Упътване с навигация

0885 86 35 35

e-mail: elena_g_i@abv.bg

Личен номер: 1200122040
Колегия: Пловдив